Θεσσαλονίκη,11/05/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Εύα Καϊλή, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Ανδρέα Λοβέρδο αναφορικά με τις συντάξεις
αναπηρίας σε μη ανάπηρους.
Η Βουλευτής ρώτησε τον Υπουργό σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαδικασίες ελέγχου
αυτών των περιπτώσεων απάτης ,αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο
το Υπουργείο προβλέπει να έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες έρευνες και με ποιο τρόπο το
υπουργείο σκοπεύει να ελέγξει το φαινόμενο σε προληπτικό στάδιο.

 

Αθήνα,10/05/2011απ:16063

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτριο Δρούτσα

ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΚΟ

Η κοινωνία των πολιτών που οργανώνεται και δραστηριοποιείται τόσο εντός
των συνόρων όσο και διεθνώς αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης δημοκρατικής και
συμμετοχικής διακυβέρνησης. Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες έχουν ήδη ένα ασφαλές
δείγμα της δυναμικής που αναπαράγουν οι πολίτες που οργανώνονται και παρεμβαίνουν για
τα θέματα που τους απασχολούν. Στην Ελλάδα επιβάλλεται να ενθαρρύνουμε όλους τους
πολίτες να ενταχθούν σε συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και αυτή η λογική
είναι ένα από τα πλέον καινοτόμα στοιχεία που αυτή η κυβέρνηση έφερε στο σύστημα της
Δημόσιας Διοίκησης.
Ωστόσο το κίνημα της Κοινωνίας των Πολιτών όχι μόνο πρέπει να ενθαρρυνθεί
ώστε να αναπτυχθεί, αλλά και να προστατευτεί από στοιχεία που θα επιδιώξουν να το
εκμεταλλευτούν προκειμένου να κερδίσουν οικονομικά και άλλα οφέλη. Το προηγούμενο
διάστημα, το κίνημα της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα δέχτηκε πλήγμα όταν ήρθαν
στη δημοσιότητα πρακτικές επιτήδειων που χρησιμοποίησαν κονδύλια του Ελληνικού
Κράτους για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που χαρακτηρίστηκαν ύποπτα. Επιπρόσθετα
αναδεικνύεται και η ανάγκη κατάθεσης στρατηγικών προτεραιοτήτων αλλά και της
αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο τίθενται οι προτεραιότητες από το κράτος στην
χρηματοδότηση ΜΚΟ.
Η οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η Ελλάδα δεν πρέπει να αποτελέσει
ανασταλτικό παράγοντα στην ενίσχυση των ΜΚΟ.
Από την άλλη μεριά δεν μπορούν οι κακές πρακτικές εκείνων που δημιουργούν ΜΚΟ
για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη να δυσφημίζουν την Κοινωνία των πολιτών.
Στη βάση αυτών των αιτημάτων πολιτικής ο Υπουργός ερωτάται:

(1) Στη βάση ποιου σκεπτικού το Υπουργείο σχεδιάζει να καταρτίσει τη στρατηγική του για
τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ;

(2) Με τι μέτρα και πρωτοβουλίες το Υπουργείο θα προστατέψει τις ΜΚΟ από κακές
πρακτικές επιτήδειων;

(3) Σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα των ύποπτων ΜΚΟ που ως τώρα χρηματοδοτήθηκαν
από το Υπουργείο;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα,10/05/2011,απ:16062

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ

Σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Εργασίας, δίνονται περίπου 350 χιλιάδες
αναπηρικές συντάξεις, από τις οποίες εκτιμάται ότι περίπου 70 χιλιάδες από αυτές αφορούν
μη-έχοντες κάποια αναπηρία. Το θέμα δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση αλλά και εκείνη
της ορθολογικής λειτουργίας του συστήματος υγείας καθώς την αναπηρία των μη-αναπήρων
την βεβαιώνουν με γνωματεύσεις τους γιατροί του δημοσίου.
Ειδικότερα, κατά τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγγελθεί και δημοσιευθεί περιπτώσεις
κραυγαλέας απάτης. Ενδεικτική είναι εκείνη η περίπτωση που χαρακτηρισμένος ως ολικά
τυφλός ελάμβανε αναπηρική σύνταξη, και η σύζυγός του ελάμβανε επίδομα συνοδού
τυφλού, τη στιγμή που εκείνος εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου. Η περίπτωση
αυτή πολλαπλασιαζόμενη με το εκτιμώμενο αριθμό των 70 χιλιάδων ανάλογων συμβάντων
καταδεικνύει ότι τέτοιες περιπτώσεις σε μεγάλο βαθμό μπορούν να εντοπιστούν με το
ανάλογο θεσμικό πλαίσιο, είτε κατά την ώρα της χαλκευμένης ιατρικής εκτίμησης είτε
αργότερα με μία διαδικασία περιοδικής επανεκτίμησης.
Η περίπτωση ωστόσο της απόδοσης αναπηρικών συντάξεων σε μη-ανάπηρους αποκτά
μία ακόμα διάσταση όταν εξετάσουμε ότι καμία από τις βεβαιωμένες απάτες δεν οδήγησε
σε αποζημιώσεις του ελληνικού δημοσίου είτε από όσους ελάμβαναν παράνομα αναπηρική
σύνταξη είτε από τους γιατρούς εκείνους που ζημίωσαν το δημόσιο εκδίδοντας πλαστή
γνωμάτευση.
Δεδομένης της πολιτικής βούλησης του Υπουργείου να καταστείλει αυτό το φαινόμενο με
τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό, ο Υπουργός ερωτάται:
(1) Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαδικασίες ελέγχου αυτών των περιπτώσεων απάτης;
(2) Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο προβλέπει να
έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες έρευνες;
(3) Με ποιο τρόπο το υπουργείο σκοπεύει να ελέγξει το φαινόμενο σε προληπτικό στάδιο;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή

 

Θεσσαλονίκη,11/05/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Εύα Καϊλή, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό
Εξωτερικών κ. Δημήτριο Δρούτσα αναφορικά με την στρατηγική χρηματοδότησης των
ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).
Η Βουλευτής ρώτησε τον Υπουργό στη βάση ποιου σκεπτικού το Υπουργείο σχεδιάζει
να καταρτίσει τη στρατηγική του για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ,με τι μέτρα και
πρωτοβουλίες το Υπουργείο θα προστατέψει τις ΜΚΟ από κακές πρακτικές επιτήδειων,και
σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα των ύποπτων ΜΚΟ που ως τώρα χρηματοδοτήθηκαν από
το Υπουργείο.

 

Αθήνα,10/05/2011απ:16065

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:Υπουργό Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο,Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Η δημοφιλέστερη και πλέον επιτυχημένη κοινωνική υπηρεσία των δήμων είναι το
πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", που παρέχεται σε ηλικιωμένους που είναι ανήμποροι να
εξυπηρετήσουν βασικές ζωτικές ανάγκες τους.
Υπολογίζεται ότι περίπου πέντε χιλιάδες κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, νοσηλευτές
και οικιακοί βοηθοί φροντίζουν περίπου 110.000 ανήμπορους ανθρώπους προσφέροντας
υπηρεσίες που περιλαμβάνουν από συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη, άμεση
ιατρική φροντίδα και εξυπηρέτηση σε εξωτερικές εργασίες μέχρι φαγητό και χορήγηση
φαρμάκων.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέγιστη βοήθεια σε ηλικιωμένους ανθρώπους
που είτε δεν έχουν κανένα να τους φροντίσει, είτε δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
Επιπρόσθετα, η οικονομική διάσταση του προγράμματος είναι πολλαπλώς ωφέλιμη
καθώς το κόστος περίθαλψης και φροντίδας αυτών των ανθρώπων θα ήταν πολλαπλάσιο
αν παρεχόταν από κάποιο νοσοκομείο ή οίκο ευγηρίας, ενώ και τα ασφαλιστικά ταμεία
ελαφρύνονται σημαντικά από το μέτρο. Το πρόγραμμα στηρίζεται οικονομικά από πόρους
της ΕΕ, ενώ ποτέ η ελληνική πολιτεία δεν εξασφάλισε διαρκείς και σταθερούς πόρους για
το
πρόγραμμα.
Σήμερα, ενώ η επιτυχία του προγράμματος είναι μεγάλη καθώς προσφέρει ζωτική υπηρεσία
στο πιο αδύναμο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και καθώς έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις
ένταξης στο πρόγραμμα κατά 10%, υπάρχει ανησυχία ότι επίκειται περιορισμός των
υπηρεσιών του προγράμματος αντί ενίσχυσής του. Επιπρόσθετα, ο φόβος ότι δικαιούχοι του
προγράμματος θα είναι μόνο όσοι έχουν άνεργο μέλος στην οικογένειά τους, παραλόγως
αποκλείει όσους γέροντες είναι μόνοι τους στη ζωή και δεν έχουν κανένα να τους
φροντίσει. Καθώς το ζήτημα της προστασίας των ανήμπορων ηλικιωμένων μίας χώρας είναι
σημαντικότερο από τον οποιοδήποτε μακροοικονομικό στόχο, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί
το μέτρο, και όχι να ατονήσει ή να αδρανοποιηθεί.
Δεδομένων των παραπάνω οι κ. κ. Υπουργοί ερωτώνται:
(1) Υπάρχει πρόθεση κατάργησης ή μείωσης της παροχής των υπηρεσιών του
προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι";
(2) Σε ενδεχόμενη μείωση των κονδυλίων από την ΕΕ, υπάρχει πρόθεση εξασφάλισης των
αναγκαίων πόρων από την ελληνική πολιτεία προκειμένου να διατηρηθεί το πρόγραμμα και
να ενισχυθεί ούτως ώστε να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα,10/05/2011απ:16064

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΗΣΗΣ κα. ΛΟΥΚΑ
ΚΑΤΣΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την επιθετική αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας της χώρας, Ένα από τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά μας είναι η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία η οποία άλλοτε υπήρξε
ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην οικονομία και ανάπτυξη της Ελλάδας και λόγω
της ακμάζουσας θέσης που χαίρει η χώρα στη παγκόσμια εμπορική ναυτιλία και λόγω της
ικανότητας των εργαζομένων του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. Ωστόσο, αν και θα
περίμενε κανείς η πολιτεία να ρίξει ιδιαίτερο βάρος σε έναν από τους λίγους κλάδους βαριάς
βιομηχανίας που η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει αποφασιστικά, βλέπουμε τον κλάδο
αυτό να παρακμάζει τη στιγμή που θα μπορούσε να φέρει άμεσα οικονομικά οφέλη με
χαμηλό κόστος.
Στο κόσμο της ναυτιλίας, αλλά και μεταξύ των βιοτεχνών της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης, όπως πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα, η αιτία παρακμής του κλάδου είναι συνέπεια
της αναξιοπιστίας που υπάρχει για τους τεχνίτες του κλάδου στο να εκτελούν τα έργα
που αναλαμβάνουν εγκαίρως και με ανταγωνιστικό κόστος. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο
βιοτεχνών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, η πτώση της εργασίας και η
παρεπόμενη αύξηση της ανεργίας οφείλεται σε τρεις παράγοντες: (1) τις συνεχείς απεργίες
του συνδικάτων του μετάλλου, (2) τα υψηλά ημερομίσθια σε αντιστάθμισμα της χαμηλής
παραγωγικότητας και (3) τη συνεχή μείωση του ωραρίου των εργασιών. Η κατάσταση αυτή
φέρει το κλάδο σε μειονεκτική θέση στη διεθνή αγορά με αποτέλεσμα οι πλοιοκτήτες να
στρέφονται στο εξωτερικό για αξιόπιστες τεχνικές υπηρεσίες.
Δεδομένης της υπάρχουσας παραγωγικής ικανότητας που μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί
στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο ωφελεία εργαζομένων και εργοδοτών, οι κ. κ. υπουργοί
ερωτώνται:
1) Ποια μέτρα χρειάζεται να παρθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν άμεσα οι υπάρχουσες
παραγωγικές δυνατότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου;
(2) Υπάρχει πρόθεση μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων να παρέμβουν εποικοδομητικά
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων προκειμένου να δημιουργηθεί με εγγυητή τη
κυβέρνηση, ένα πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ τους;
(3) Εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλάνου προώθησης του
ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου της Ελλάδας ως αξιόπιστου πάροχου τεχνικών υπηρεσιών
προς τους Έλληνες και ξένους πλοιοκτήτες;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή

Θεσσαλονίκη,11/05/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Εύα Καϊλή, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση , Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο και Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο
Παπακωνσταντίνου αναφορικά με την ενίσχυση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨.
Η Βουλευτής ρώτησε τους Υπουργούς αν υπάρχει πρόθεση κατάργησης ή μείωσης της
παροχής των υπηρεσιών του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι",σε ενδεχόμενη μείωση των
κονδυλίων από την ΕΕ, και αν υπάρχει πρόθεση εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων από
την ελληνική πολιτεία προκειμένου να διατηρηθεί το πρόγραμμα και να ενισχυθεί έτσι ώστε
να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν.

Θεσσαλονίκη,11/05/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Εύα Καϊλή, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη και Υπουργό Θαλασσίων
Υποθέσεων ,Νήσων και Αλιείας κ.Γιάννη Διαμαντίδη αναφορικά με την ανάπτυξη της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας.
Η Βουλευτής ρώτησε τους Υπουργούς ποια μέτρα χρειάζεται να παρθούν
προκειμένου να αξιοποιηθούν άμεσα οι υπάρχουσες παραγωγικές δυνατότητες του
ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, αν υπάρχει πρόθεση μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων
να παρέμβουν εποικοδομητικά μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων προκειμένου
να δημιουργηθεί με εγγυητή τη κυβέρνηση, ένα πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας και
εμπιστοσύνης μεταξύ τους και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλάνου
προώθησης του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου της Ελλάδας ως αξιόπιστου πάροχου
τεχνικών υπηρεσιών προς τους Έλληνες και ξένους πλοιοκτήτες;

 


Helmsic General
1 χρόνο μετά την επιτυχή διοργάνωση της 20ής EMSA GA & EMS Congress 2010 στην Αθήνα από τη HelMSIC...
Φέτος τον Σεπτέμβρη, η καρδιά των φοιτητών Ιατρικής της Ευρώπης χτυπά στην πόλη Leiden της Ολλανδίας...
Early Registration μέχρι την 1η Ιουνίου 2011!
Επικοινωνήστε αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε με την οικεία Τοπική σας Επιτροπή της HelMSIC στην Ιατρική σας Σχολή!

Helmsic General


Φέτος, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής "EMS Con 2011" που φιλοξενείται μαζί με την 21η EMSA GA στο Leiden, θα έχει ως κεντρικό του θέμα: "Διατροφή, Ιατρική για μια μοντέρνα Κοινωνία" (Nutrition - Medicine for a modern Society)...
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επιλογής συμμετοχής ΜΟΝΟ στο EMS Con και όχι απαραιτήτως και στην EMSA GA...

 

εξαγορά απο την MICROSOFT με την κίνησή της να περάσει στον όμιλό της το δύκτιο SKYPE.

 

στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων ο πρόεδρος της ΕΠΟ κος Πιλάβιος για να τελεώσει το παιχνίδη του χαμένου θησαυρού για το Ελληνικό ποδόσφαιρο, εκτός εαν τελεσίδικα το θέλουν όλοι για ένα ξεροκόματο.

 

το νέο εκλογικό νόμο πρόκειται να έχουμε μια διαφορετική σύνθεση με εκπλήξεις στην επόμενη βουλή.

 

ακόμη μια φορά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θέλει έναν ισχυρό ΠΑΟΚ καθώς ειναι το κίνημα που πίστεψε και πιστεύει στην αποκέντρωση. Η διαφορά όμως τώρα ειναι οτι δεν πρόκειται να φτιάξει έναν επιχειρηματία αλλά έρχονται υφιστάμενοι επιχειρηματίες απο την Αραβία που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε διάφορους οικονομικούς τομείς της χώρας που ειναι ακόμη σε παρθένο ορίζοντα με αποτέλεσμα να συνδέονται και να θέλουν να χρηματοδοτήσουν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. μόνο που πρόκειται να τοποθετηθούν στο μετοχικό κεφάλαιο μετά τη ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο ώστε η εταιρεία του ΠΑΟΚ να είναι καθαρή. Με λίγη υπομονή απο τον κόσμο μπορούμε το 2012 να γιορτάσουμε το πρωτάθλημα.

 

ο Ισμαήλ Μπλάνκο απο την ΑΕΚ μετα την λήξη των πλαίη όφ του Ελληνικού πρωταθλήματος.

Ορίστε κύριε Ζαγοράκη η μεταγραφή του καλοκαιριού.

 

οι συστάσεις απο τον ΟΑΣΘ προς το κοινό για την ακύρωση των εισητηρίων ωστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες εσόδων του οργανισμού.

 

Παρασκευή 13 Μαίου στις 19:00 μμ στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου επι της οδού Τσιμισκή 103 στη Θεσ/νίκη παρουσιάζεται το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Τσάτσου με τίτλο η πολιτεία, έχοντας ωσ ομιλητές τους Ε. Βενιζέλο και Γιάννη Κουκιάδη.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
2313.302.826 & 2313.302.824
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Με την παράκληση να δημοσιευτεί

ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση, με αντικείμενο

«Προτάσεις για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου

Μελά», στο πλαίσιο της διαμόρφωσής του σε Μητροπολιτικό Πάρκο και

Μεσογειακό Βοτανικό Κήπο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρ. Τσακίρης, όπου

έδωσαν το παρόν οικονομικοί, επιχειρηματικοί και κοινωνικοί φορείς της

πόλης, προκειμένου να διατυπωθούν ιδέες και λύσεις, για την αξιοποίηση

του πρώην στρατοπέδου.

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Τσαλικίδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη

ύπαρξης αστικού, χρηστικού πρασίνου και ιδιαίτερα στην σημασία της

αναπαλαίωσης κτιρίων, τα οποία θα φιλοξενήσουν μελλοντικές δομές του

Δήμου Παύλου Μελά. «Η νευραλγική θέση του στρατοπέδου θα αποτελέσει

θέλγητρο για επισκέπτες από τα Βαλκάνια και ολόκληρο τον κόσμο» είπε ο

κ. Τσαλικίδης.

Ο Σύμβουλος Ανάπτυξης Σπύρος Κάνουρας, υπογράμμισε την σημασία

αξιοποίησης του προγράμματος Jessica, για το οποίο είπε

χαρακτηριστικά πως «Αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για

την αειφόρο ανάπτυξη σε αστικές περιοχές. Το Jessica αποσκοπεί στην

οικονομική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα, με παρεμβάσεις υπό την μορφή

επενδύσεων, προς όφελος της οικολογικής ανάπτυξης και του σεβασμού στο

περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Νικόλαος

Σουλάκης, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης Μητροπολιτικού Πάρκου για τις

Δυτικές Συνοικίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είχε πραγματοποιήσει

και την μελέτη διαμόρφωσης του πρώην στρατοπέδου σε Μητροπολιτικό

Πάρκο το 2006, επί δημαρχίας του Διαμαντή Παπαδόπουλου, στον πρώην

Δήμο Σταυρούπολης.

«Το Μητροπολιτικό Πάρκο και ο Μεσογειακός Βοτανικός Κήπος αποτελούν

αίτημα της κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες. Πραγματοποιούμε τον

αστικό σχεδιασμό με βάση το πράσινο. Κάνουμε πραγματικότητα την

ουτοπία με προγραμματισμό και άμεσες παρεμβάσεις προς όφελος της

περιβαλλοντικής, σύγχρονης πολιτικής. Επενδύουμε στην πράσινη

επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανάπτυξη του

τουρισμού, στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιθυμούμε την φύση μέσα

στην πόλη και την πόλη μέσα στην φύση» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος

Παύλου Μελά Διαμαντής Παπαδόπουλος.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

10180 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-
Απριλίου 2011:

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011 ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το τετράμηνο Ιανουάριου - Απριλίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα
του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 7.235 εκατ. € έναντι στόχου Π/Υ
6.924 εκατ. € και ελλείμματος 6.371. εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένες κατά 973 εκατ. €
έναντι του στόχου Π/Υ (23.292 εκ. €), ενώ τα συνολικά έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του στόχου Π/Υ (16.368 εκ. €)
κατά 1.284 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.460
εκατ. € και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του
2010, κατά 9,2% που οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη,
κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο
του 2010,στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ.
€ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση
των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης
βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω
τακτοποίησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα
του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 108,6% ή κατά 325 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του τετραμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ
είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011
σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο
δίμηνο του 2012 , ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται
εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,4%. H αύξηση
αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. € για παλαιές οφειλές
νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 477 εκατ. €. Αντίθετα

οι πρωτογενείς δαπάνες που αποτελούν τον κυριότερο δείκτη μέτρησης του
αποτελέσματος της προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών είναι μειωμένες
κατά 0,9% ή κατά 153 εκατ. €. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ,τέλος, παρουσιάζουν μείωση
κατά 42,5% ή 980 εκατ. €.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του
Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για
το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί
το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της
Ελλάδας.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο

Μαγκριώτης,

Μακεδονίας - Θράκης Ευθύμιο Σώκο, τον Πρόεδρο της Εγνατία Οδός Α.Ε.

Αναστάσιο Μουρατίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκαν σήμερα

έργα στο Ν. Σερρών και συναντήθηκαν με εκπροσώπους τοπικών φορέων για

τα θέματα αναπτυξιακών υποδομών του Νομού.

Αναλυτικότερα, ο Υφυπουργός βρέθηκε το πρωί στην Αμφίπολη και στη

συνέχεια στην Περιφερειακή Σερρών. Έπειτα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο

Πέτρο Αγγελίδη, τη διοίκηση του Δήμου και εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Μετά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός απαντώντας σε ερωτήσεις

δημοσιογράφων αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές υποδομές του Νομού Σερρών:

«Ο νομός Σερρών βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, όσον

στους δείκτες ανάπτυξης, από όλους τους νομούς της χώρας. Ένας από τους

βασικούς λόγους είναι και η έλλειψη αναπτυξιακών υποδομών. Δυστυχώς, οι

καθυστερήσεις είναι μεγάλες, η έλλειψη μελετητικής ωριμότητας των έργων

μεγάλη, όπως πολύ μεγάλο είναι και το έλλειμμα των πόρων που έχουν

δεσμευτεί στο ΕΣΠΑ από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Είναι

των Σερρών, η ολοκλήρωση του Οδικού Άξονα «Θεσσαλονίκη - Σέρρες -

Προμαχώνας» και η μελετητική ωρίμανση των τμημάτων του Οδικού Άξονα Ε61.

Για τον οδικό άξονα 61, «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα», συνολικού μήκους

115 χλμ. περίπου, η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει δρομολογήσει τις βασικές δράσεις

για τη φιλοσοφία υλοποίησής του και προετοιμάζει αντίστοιχα όλο το πλαίσιο

δημοπράτησης για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών, ύψους 12 εκατ.

ευρώ περίπου.

Σημειώνω ότι ο άξονας συμπεριλαμβάνει και το τμήμα «Δράμα – Καβάλα»

Υφυπουργός

με

Υποδομών,

τον

Γενικό

Μεταφορών

Γραμματέα

και

Δικτύων

Αποκεντρωμένης

Γιάννης

Διοίκησης

αφορά

απόλυτη

προτεραιότητα

η

ολοκλήρωση

της

Περιφερειακής

1

και εντάσσεται συνολικά στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της χώρας.

Παράλληλα, γίνονται διαδικασίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των

μελετών.

Ειδικά για την Περιφερειακή Οδό Σερρών, μήκους 15,5 χλμ. που αποτελεί

το πρώτο τμήμα του άξονα, υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για την

ολοκλήρωση των μελετών, ύψους 1,59 εκατ. ευρώ, από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα

Μεταφορών.

Ήδη, έχει ανατεθεί σύμβαση ύψους 400 χιλ. ευρώ με αντικείμενο την

εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών. Επίκειται η ανάθεση σύμβασης μελετών

(οριστικής οδοποιίας / υδραυλικών και προκαταρκτικών τεχνικών) ύψους 850

χιλ. ευρώ μέσα στο Καλοκαίρι του 2011 και προγραμματίζεται η προκήρυξη

διαγωνισμού, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου για την ανάθεση των οριστικών

μελετών των τεχνικών στο τέλος του 2011, με συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης τα

δύο χρόνια από σήμερα.

Προγραμματίζουμε την ένταξη και τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής

των

Σερρών,

προγραμματική περίοδο 2012 - 2015.

Αντίστοιχο προγραμματισμό έχουμε κάνει και για τον άξονα «Δράμα-

Καβάλα». Στόχος μας είναι μέσα σε αυτή την περίοδο να έχουμε τις μελέτες για

το σύνολο του άξονα 61 ώστε στο τέλος της δεκαετίας να έχει ολοκληρωθεί η

κατασκευή του.

Όσον αφορά στον κάθετο άξονα 60, «Θεσσαλονίκη – Σέρρες –

Προμαχώνας», μήκους 96 χλμ., τα 79 χλμ. του άξονα έχουν διατομή τετράιχνου

αυτοκινητοδρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα ΄Εκτακτης Ανάγκης

(ΛΕΑ), ενώ τα υπόλοιπα 17 χλμ. κατασκευάστηκαν παλιότερα με δύο λωρίδες

κυκλοφορίας χωρίς ΛΕΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία 65 χλμ., ενώ υπό κατασκευή

τελούν τα υπόλοιπα 31 χλμ. Τα τμήματα όπου εκτελούνται σήμερα εργασίες

είναι:

έργο

προϋπολογισμού

περίπου

90

εκατ.

ευρώ,

στην

1. Τμήμα Δερβένι – Α/Κ Λαχανά μήκους 30 χλμ. και προϋπολογισμού

76 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Η αρτηρία του τμήματος παραδόθηκε σε

κυκλοφορία το 2009 πλην ενός τμήματος 1.250 μέτρων στην περιοχή Α/

2

Κ Λαχανά. Η ολοκλήρωση του Α/Κ Λαχανά προβλέπεται για τον Ιούλιο

2011.

2. Τμήμα Στρυμονικό – Λευκώνας - Α/Κ Χριστού μήκους 22 χλμ. και

προϋπολογισμού 96 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Στο τμήμα αυτό οι εργασίες

είχαν διακοπεί από τον Ιούλιο του 2009 και η Εγνατία Οδός Α.Ε.

προχώρησε στην οριστική έκπτωση της αναδόχου εταιρίας.

Για

την

αποπεράτωση

του

έργου

προγραμματίζεται

η

δημοπράτηση, εντός του Ιουλίου, μιας εργολαβίας η οποία θα

περιλαμβάνει και άλλες εργασίες ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα

συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) περίπου.

3. Τμήμα Σιδηρόκαστρο (Κάτω Αμπέλα)- Α/Κ Πετριτσίου μήκους 9 χλμ.

και προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Οι εργασίες είχαν διακοπεί

τον Ιούλιο του 2009.

Μετά από ενέργειες της Εγνατία Οδός Α.Ε. ο ανάδοχος

προχώρησε στην ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών σε μήκος 2,5

χλμ. μονού κλάδου. Εφόσον συνεχισθεί η κινητοποίηση του αναδόχου,

είναι εφικτή η ολοκλήρωση της αρτηρίας μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011.

Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε σε περίπτωση που

οι προσπάθειες για ολοκλήρωση του Α/Κ Λαχανά και του τμήματος

Σιδηροκάστρου (Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου) δεν τελεσφορήσουν από τις

υφιστάμενες εργολαβίες, οι σχετικές εργασίες να εκτελεσθούν στο πλαίσιο

της προγραμματιζόμενης δημοπράτησης του τμήματος «Στρυμονικό –

Λευκώνας - Α/Κ Χριστού».

Όσον αφορά στον οδικό άξονα «Σέρρες-Αμφίπολη», είναι ενταγμένος

στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει προϋπολογισμό

38.591.200 ευρώ. Το έργο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Δημοσίων

Έργων της Περιφέρειας, δημοπρατήθηκε στις 15-7-2010 και προβλέπεται να

ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια περίπου.

Τέλος, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης μελετάται

επίσης και ο οδικός άξονας από το Πετρίτσι μέχρι όρια του νομού Σερρών

3

με το νομό Κιλκίς. Η μελέτη έχει κόστος 2 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό είναι

ζωτικής σημασίας και η συνέχισή του προς τη Δοϊράνη και το Κιλκίς είναι εξίσου

σημαντική».

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα