του γηπέδου του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ απο την ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ μετα τα προβλήματα του κου Ψωμιάδη με τον Δήμο Καβάλας, με ταυτόχρονη ανακαίνιση του γηπέδου. Προκύπτει λοιπόν λύση στα προβλήματα ρευστότητας του κου Ανδρώνη.

 

διοίκηση στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ μόνο που τον κο Πρέλεβιτς πέρσι ο ερασιτέχνης τον αγνόησε,το τί άλλαξε φέτος το ξέρουν οι ίδιοι.

 

στη διδισκία του Νόμου 2643/98 καθώς η διαδικασία που περιμέναμε για την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης λόγω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ αλλάζει και κατατίθεται τροπολογία στο νομοσχέδιο για το σώμα επιθεώρησης εργασίας ωστε να γίνουν οι τοποθετήσεις της πρόσφατης προκύρηξης και να απαλαγούν απο το άγχος οι διοριστέοι.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011

Πορεία της υποβολής και εκκαθάρισης δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν υστέρηση στην πορεία της υποβολής και της εκκαθάρισης των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Μέχρι σήμερα, 20 Ιουνίου, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 1,96 εκατομμύρια δηλώσεις έναντι 850 χιλιάδων δηλώσεων που είχαν υποβληθεί την ίδια ημερομηνία το 2010.

 

Αντίστοιχα αυξημένη είναι και η πορεία των εκκαθαρίσεων. Μέχρι την 6η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποστολής εκκαθαριστικών σημειωμάτων) είχαν εκκαθαριστεί 2.221.078 δηλώσεις, έναντι 1.960.548 δηλώσεων που είχαν εκκαθαριστεί το 2010 με την αντίστοιχη αποστολή (στις 21/6/2010). Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι εκκαθαρισμένες δηλώσεις αναμένεται να συνεχίσουν να υπερβαίνουν σημαντικά σε αριθμό τις περυσινές μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

Ως προς τη σταθερότητα και την ικανότητα του συστήματος TAXISnet να υποδεχτεί τις δηλώσεις, επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητά των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ παρακολουθείται πλέον αυτόματα σε εικοσιτετράωρη βάση από υπολογιστές του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για το τελευταίο δεκαήμερο, η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι 98%.

 

Τέλος, ως προς την αναγκαιότητα της απόκτησης κλειδαρίθμου για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, υπενθυμίζεται ότι όσοι χρήστες έχουν ήδη κωδικούς TAXISnet μπορούν φέτος να υποβάλλουν τις δηλώσεις εισοδήματός τους χωρίς να απαιτείται να παραλάβουν κλειδάριθμο. Παράλληλα, με νέα απλοποιημένη διαδικασία που έχει θεσπιστεί, οι πιστοποιημένοι λογιστές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος των πελατών τους χωρίς να χρειαστεί οι πελάτες τους να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τα μηνιαία ταμειακά στοιχεία και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης:

Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων της γενικής κυβέρνησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3845/2010 και 3871/2010. Καταρτίζονται σε ταμειακή βάση και αποτελούνται από τα έσοδα, τα έξοδα, το αποτέλεσμα (έλλειμμα ή πλεόνασμα) και τη χρηματοδότηση του ελλείμματος ή τη διάθεση του πλεονάσματος. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ενοποιημένα σε επίπεδο κάθε υποτομέα και στο σύνολο της γενικής κυβέρνησης..

Οι φορείς που απέστειλαν στοιχεία περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 74214/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010) τα στοιχεία των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των ΟΤΑ θα αποσταλούν μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες συγχώνευσης που προβλέπονται από το Ν.3552/2010 και τα όργανα διοίκησης συγκροτηθούν σε σώμα. Τα στοιχεία των φορέων που δεν απέστειλαν στοιχεία εκτιμώνται με βάση τη βαρύτητά τους στο σύνολο του υποτομέα που ανήκουν. Η βαρύτητα του κάθε φορέα υπολογίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ.


Ανταπόκριση φορέων γενικής κυβέρνησης ανά υποτομέα

Υποτομέας

Συνολικός αριθμός φορέων /1

Ιαν-11

Φεβ-11

Μαρ-11

Απρ-11

Φορείς που απέστειλαν στοιχεία

Βαρύτητα φορέων στον υποτομέα

Φορείς που απέστειλαν στοιχεία

Βαρύτητα φορέων στον υποτομέα

Φορείς που απέστειλαν στοιχεία

Βαρύτητα φορέων στον υποτομέα

Φορείς που απέστειλαν στοιχεία

Βαρύτητα φορέων στον υποτομέα

Νομικά Πρόσωπα πλην ΔΕ

307

134

81,00%

249

97,04%

276

98,09%

282

97,74%

Δημόσιες Επιχειρήσεις

17

15

97,65%

16

98,54%

15

94,45%

13

91,30%

ΟΤΑ

339

338

100,00%

338

100,00%

338

100,00%

339

100,00%

Νοσοκομεία

134

128

98,95%

134

100,00%

134

100,00%

134

100,00%

Ασφαλιστικά Ταμεία

50

43

98,91%

42

98,90%

43

98,91%

42

99,71%

Σύνολο

847

658

 

779

 

806

 

810

 

/1 Σύμφωνα με το μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα και την αποφ.74214/29-12-2010 του Υπ. Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακ/σης.

 

Για λόγους εναρμόνισης των λογιστικών εγγραφών μεταξύ όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης έχει αφαιρεθεί ποσό 917 εκατ από τις δαπάνες του κράτους του Ιανουαρίου 2011. Το ποσό αυτό αφορά σε επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία που έγιναν στο τέλος του Δεκεμβρίου για την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου (δεδομένου ότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται) και καταγράφηκαν στα έξοδα του Ιανουαρίου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011

 

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011:

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 5η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

104.879

18,26

3.625.679.289

306.518.348

64.750

61,74

 

 

Πιστωτικές

228.597

39,79

5.436.909.556

-196.012.301

164.707

72,05

 

 

Μηδενικές

240.979

41,95

2.279.786.674

0

172.299

71,50

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

574.455

100,00

11.342.375.519

110.506.047

401.756

69,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 574.455 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 401.756 δηλαδή ποσοστό 69,94% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 594.297 δηλώσεων εκ των οποίων 476.822 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 117.475 μέσω των Δ.Ο.Υ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 5ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 5η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

410.264

18,47

12.951.344.114

1.052.919.697

262.615

64,01

 

 

Πιστωτικές

882.553

39,74

20.522.323.400

-782.421.127

639.122

72,42

 

 

Μηδενικές

928.261

41,79

8.503.411.060

0

666.846

71,84

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.221.078

100,00

41.977.078.574

270.498.570

1.568.583

70,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 2.221.078 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 1.568.583 δηλαδή ποσοστό 70,62% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τον έλεγχο επιχειρήσεων, για τη μη απόδοση Φ.Π.Α. - Ο έλεγχος συνεχίζεται με επιτυχία:

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις που αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συνεχίζουν να φέρνουν έσοδα στο κράτος. Συνολικώς, μέσω των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων, το εισπραχθέν ποσόν από εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. ανέρχεται περίπου σε 42 εκ. €.

Οι δράσεις αφορούν φορολογούμενους-υπόχρεους στην τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το πρώτο τρίμηνο 2011 καθώς και φορολογούμενους-υπόχρεους στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2011.

Αναλυτικά:

  • Β’ Κατηγορίας βιβλία για την περίοδο πρώτου τριμήνου 2011

Για την Φορολογική Περίοδο του Α’ Τριμήνου του 2011, στην οποία όφειλαν να υποβάλουν δήλωση οι τηρούντες Β’ Κατηγορίας Βιβλία, εκ των αρχικά 215 χιλιάδων μη συμμορφουμένων υπόχρεων, κατόπιν υπενθύμισης με ηλεκτρονική ειδοποίηση, περίπου το 11% υπέβαλε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Το εισπραχθέν ποσόν φόρου, μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχεται στα 21 εκ. €

  • Γ’ Κατηγορίας βιβλία για τον Φεβρουάριο 2011

Για την Φορολογική Περίοδο του Φεβρουαρίου 2011, στην οποία όφειλαν να υποβάλουν δήλωση οι τηρούντες Γ’ Κατηγορίας Βιβλία, εκ των αρχικά 24 χιλιάδων μη συμμορφουμένων υπόχρεων, κατόπιν υπενθύμισης με ηλεκτρονική ειδοποίηση, περίπου το 12% υπέβαλε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Το εισπραχθέν ποσόν φόρου, μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχεται στα 11 εκ. € 

  • Γ’ Κατηγορίας βιβλία για τον Μάρτιο 2011

Για την Φορολογική Περίοδο του Μαρτίου 2011, στην οποία όφειλαν να υποβάλουν δήλωση οι τηρούντες Γ’ Κατηγορίας Βιβλία, εκ των αρχικά 23 χιλιάδων μη συμμορφουμένων υπόχρεων, κατόπιν υπενθύμισης με ηλεκτρονική ειδοποίηση, περίπου το 8% υπέβαλε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Το εισπραχθέν ποσόν φόρου, μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχεται στα 9,9 εκ. €

Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα το εισπραχθέν ποσόν, από εκπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α., που αφορούσαν παλαιότερες φορολογικές περιόδους, ανέρχεται περίπου σε 4 εκ. €.

Τέλος, για τους υπολοίπους επιχειρηματίες-επιτηδευματίες, οι οποίοι αγνόησαν τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, να αποστείλει τα στοιχεία τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για περαιτέρω έλεγχο.

Οι πρώτοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υπήρξαν αποτελεσματικοί. Έτσι στο διάστημα από 12/05/2011 (ημερομηνία αποστολής των υποθέσεων για έλεγχο) έως την 31/05/2011 (ημερομηνία καταγραφής των στοιχείων για το παρόν συνοπτικό άρθρο), δηλαδή εντός δεκατριών εργασίμων ημερών, πραγματοποιήθηκαν 532 έλεγχοι, βάσει των οποίων καταλογίστηκαν ποσά που ανέρχονται περίπου σε 11 εκ. €. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ο εντοπισμός συμμόρφωσης ως προς την καταβολή Φ.Π.Α. διεξήχθη από την Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και την Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Λουξεμβούργο, 21 Ιουνίου 2011

 

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου από το Λουξεμβούργο

 

Στο περιθώριο του Συμβουλίου του Eurogroup που συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα στο Λουξεμβούργο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Στο Eurogroup υπάρχει μια εδραιωμένη πεποίθηση γύρω από τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Άμεση και επιτακτική ανάγκη είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος.

 

Σε αντίθεση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που εμφανίζονται με υψηλό βαθμό εσωτερικής πολιτικής συναίνεσης, για την Ελλάδα η εθνική ενότητα τίθεται ως προϋπόθεση από τους εταίρους μας, ενώ έπρεπε να είναι αποτέλεσμα του ενστίκτου αυτοσυντήρησης του Έθνους μας.

 

Το προέχον είναι να διαμορφωθεί μια καθαρή σχέση εμπιστοσύνης, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να εκταμιευτεί η πέμπτη δόση. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ψηφιστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου το Μεσοπρόθεσμο  Πρόγραμμα και ο εφαρμοστικός νόμος.

 

Σε αυτή τη Σύνοδο έγινε ένα σημαντικό βήμα για την προετοιμασία της εκταμίευσης της πέμπτης δόσης πριν τις κρίσιμες ημερομηνίες.

 

Έγινε επίσης αποδεκτό από όλους ότι δεν αρκεί η θεσμική συμμετοχή, αλλά απαιτείται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ελληνικού δημοσίου χρέους. Αυτό αφορά την απολύτως εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών με τη μορφή διακράτησης υφισταμένων ομολόγων, τα οποία λήγουν, έτσι ώστε να μειωθούν πρακτικά οι δανειακές ανάγκες των επομένων ετών. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην προκαλεί πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα.

 

Αυτά όλα συνιστούν και την πολιτική βάση για τη νέα χρηματοδοτική στρατηγική, δηλαδή για  το νέο πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται.

 

Έχουμε συνεπώς πάρα πολλά να κάνουμε κάθε μέρα. Ο πολιτικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί πάρα πολύ, κάθε μέρα έχει τεράστια αξία κι άρα δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ώρα.

 

Ενημέρωσα ήδη τον Πρωθυπουργό και αύριο θα ενημερώσω αναλυτικά τη Βουλή για το πού βρισκόμαστε».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Λουξεμβούργο, 20 Ιουνίου 2011

 

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου από το Λουξεμβούργο

 

Στο περιθώριο του Συμβουλίου του Eurogroup που συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα στο Λουξεμβούργο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Στο Eurogroup υπάρχει μια εδραιωμένη πεποίθηση γύρω από τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Άμεση και επιτακτική ανάγκη είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος.

 

Σε αντίθεση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που εμφανίζονται με υψηλό βαθμό εσωτερικής πολιτικής συναίνεσης, για την Ελλάδα η εθνική ενότητα τίθεται ως προϋπόθεση από τους εταίρους μας, ενώ έπρεπε να είναι αποτέλεσμα του ενστίκτου αυτοσυντήρησης του Έθνους μας.

 

Το προέχον είναι να διαμορφωθεί μια καθαρή σχέση εμπιστοσύνης, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να εκταμιευτεί η πέμπτη δόση. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ψηφιστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου το Μεσοπρόθεσμο  Πρόγραμμα και ο εφαρμοστικός νόμος.

 

Σε αυτή τη Σύνοδο έγινε ένα σημαντικό βήμα για την προετοιμασία της εκταμίευσης της πέμπτης δόσης πριν τις κρίσιμες ημερομηνίες.

 

Έγινε επίσης αποδεκτό από όλους ότι δεν αρκεί η θεσμική συμμετοχή, αλλά απαιτείται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ελληνικού δημοσίου χρέους. Αυτό αφορά την απολύτως εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών με τη μορφή διακράτησης υφισταμένων ομολόγων, τα οποία λήγουν, έτσι ώστε να μειωθούν πρακτικά οι δανειακές ανάγκες των επομένων ετών. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην προκαλεί πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα.

 

Αυτά όλα συνιστούν και την πολιτική βάση για τη νέα χρηματοδοτική στρατηγική, δηλαδή για  το νέο πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται.

 

Έχουμε συνεπώς πάρα πολλά να κάνουμε κάθε μέρα. Ο πολιτικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί πάρα πολύ, κάθε μέρα έχει τεράστια αξία κι άρα δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ώρα.

 

Ενημέρωσα ήδη τον Πρωθυπουργό και αύριο θα ενημερώσω αναλυτικά τη Βουλή για το πού βρισκόμαστε».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Μαΐου 2011

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουάριου - Μαΐου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 10.260 εκατ. € έναντι στόχου 9.072 εκατ. € και ελλείμματος 9.100 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

 

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το α΄ πεντάμηνο (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του στόχου κατά 1.924 εκατ. €, ενώ οι αντίστοιχες συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 736 εκατ. €.

 

Σε επίπεδο πενταμήνου (Ιανουάριος – Μάιος) τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 18.358 εκατ. € και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 7,1% από 9,1% στο πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος).

 

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο πενταμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010,στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω τακτοποίησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 117,5% ή κατά 363 εκατ. €.

 

Τονίζεται όμως ότι η υστέρηση των εσόδων φαίνεται να ανακόπτεται καθώς το μήνα Μάιο παρουσιάζουν αύξηση 4,7% έναντι του Μαΐου του 2010 και για πρώτη φορά εφέτος τα καθαρά έσοδα σημείωσαν αύξηση 1,3% τον ίδιο μήνα, παρά τις αυξημένες κατά 151 εκατ. ευρώ επιστροφές εσόδων έναντι του Μαΐου του 2010.

 

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του πενταμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012 , ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 6,4%. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. € για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 447 εκατ. €. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,3% ή κατά 872 εκατ. €, λόγω κυρίως των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΟΓΑ και ΙΚΑ), στον ΟΑΕΔ και στα Νοσοκομεία για την πληρωμή προμηθευτών τους.

 

Οι δαπάνες του ΠΔΕ ,τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 47,3% ή 1.528 εκατ. €.

 

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

 

 μια ακόμη φορά στις προγραμματικές δηλώσεις της βουλής αποδείχθεικε η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νεας Δημοκρατίας, οπου η μεν κυβέρνηση αποφασίζει αλλαγές μέσω του Συντάγματος και οι μεν αντιπολίτευση προσκολειόμενη στην άρνηση για να μην χαθούν τα προσωπικά κεκτημένα του κεφαλαίου. Στους επόμενους 3 μήνες με το δημοψήφισμα όλοι μας έχουμε να απαντήσουμε σε 2 διλλήματα, πρώτον Δημοκρατία ή Δικτακτορία και δεύτερον Κοινωνία ή Αγορά.

 

εκδήλωση στη Θεσ/νίκη απο την CITY PRESS με θέμα Θεσ/νίκη και εξωστρέφεια το Σαββάτο 18 Ιουνίου στο καφέ " ΞΑΡΧΑΚΟΣ" στην πλατεία της ΧΑΝΘ, με ομιλητές του κους Κίρτσο και Αρσένη και την κα Γούτα με συντονιστής τον κο Μάτη και την κα Σαδανά. Μια εκδήλωση που χρειάζεται να επαναληφθεί ωστε να τεθούν οι προδιαγραφές για μια εξωστρεφική Θεσ/νίκη.

 

του εκδότη κου Κίρτσου σε εφημερίδα στη Θεσ/νίκη για τον κλάδο στον οποίο συμμετέχει οτι απο σχολιαστές της κρίσης γίναμε μέρος της κρίσης.

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα