ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο

Μαγκριώτης,

Μακεδονίας - Θράκης Ευθύμιο Σώκο, τον Πρόεδρο της Εγνατία Οδός Α.Ε.

Αναστάσιο Μουρατίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκαν σήμερα

έργα στο Ν. Σερρών και συναντήθηκαν με εκπροσώπους τοπικών φορέων για

τα θέματα αναπτυξιακών υποδομών του Νομού.

Αναλυτικότερα, ο Υφυπουργός βρέθηκε το πρωί στην Αμφίπολη και στη

συνέχεια στην Περιφερειακή Σερρών. Έπειτα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο

Πέτρο Αγγελίδη, τη διοίκηση του Δήμου και εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Μετά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός απαντώντας σε ερωτήσεις

δημοσιογράφων αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές υποδομές του Νομού Σερρών:

«Ο νομός Σερρών βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, όσον

στους δείκτες ανάπτυξης, από όλους τους νομούς της χώρας. Ένας από τους

βασικούς λόγους είναι και η έλλειψη αναπτυξιακών υποδομών. Δυστυχώς, οι

καθυστερήσεις είναι μεγάλες, η έλλειψη μελετητικής ωριμότητας των έργων

μεγάλη, όπως πολύ μεγάλο είναι και το έλλειμμα των πόρων που έχουν

δεσμευτεί στο ΕΣΠΑ από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Είναι

των Σερρών, η ολοκλήρωση του Οδικού Άξονα «Θεσσαλονίκη - Σέρρες -

Προμαχώνας» και η μελετητική ωρίμανση των τμημάτων του Οδικού Άξονα Ε61.

Για τον οδικό άξονα 61, «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα», συνολικού μήκους

115 χλμ. περίπου, η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει δρομολογήσει τις βασικές δράσεις

για τη φιλοσοφία υλοποίησής του και προετοιμάζει αντίστοιχα όλο το πλαίσιο

δημοπράτησης για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών, ύψους 12 εκατ.

ευρώ περίπου.

Σημειώνω ότι ο άξονας συμπεριλαμβάνει και το τμήμα «Δράμα – Καβάλα»

Υφυπουργός

με

Υποδομών,

τον

Γενικό

Μεταφορών

Γραμματέα

και

Δικτύων

Αποκεντρωμένης

Γιάννης

Διοίκησης

αφορά

απόλυτη

προτεραιότητα

η

ολοκλήρωση

της

Περιφερειακής

1

και εντάσσεται συνολικά στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της χώρας.

Παράλληλα, γίνονται διαδικασίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των

μελετών.

Ειδικά για την Περιφερειακή Οδό Σερρών, μήκους 15,5 χλμ. που αποτελεί

το πρώτο τμήμα του άξονα, υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για την

ολοκλήρωση των μελετών, ύψους 1,59 εκατ. ευρώ, από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα

Μεταφορών.

Ήδη, έχει ανατεθεί σύμβαση ύψους 400 χιλ. ευρώ με αντικείμενο την

εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών. Επίκειται η ανάθεση σύμβασης μελετών

(οριστικής οδοποιίας / υδραυλικών και προκαταρκτικών τεχνικών) ύψους 850

χιλ. ευρώ μέσα στο Καλοκαίρι του 2011 και προγραμματίζεται η προκήρυξη

διαγωνισμού, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου για την ανάθεση των οριστικών

μελετών των τεχνικών στο τέλος του 2011, με συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης τα

δύο χρόνια από σήμερα.

Προγραμματίζουμε την ένταξη και τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής

των

Σερρών,

προγραμματική περίοδο 2012 - 2015.

Αντίστοιχο προγραμματισμό έχουμε κάνει και για τον άξονα «Δράμα-

Καβάλα». Στόχος μας είναι μέσα σε αυτή την περίοδο να έχουμε τις μελέτες για

το σύνολο του άξονα 61 ώστε στο τέλος της δεκαετίας να έχει ολοκληρωθεί η

κατασκευή του.

Όσον αφορά στον κάθετο άξονα 60, «Θεσσαλονίκη – Σέρρες –

Προμαχώνας», μήκους 96 χλμ., τα 79 χλμ. του άξονα έχουν διατομή τετράιχνου

αυτοκινητοδρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα ΄Εκτακτης Ανάγκης

(ΛΕΑ), ενώ τα υπόλοιπα 17 χλμ. κατασκευάστηκαν παλιότερα με δύο λωρίδες

κυκλοφορίας χωρίς ΛΕΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία 65 χλμ., ενώ υπό κατασκευή

τελούν τα υπόλοιπα 31 χλμ. Τα τμήματα όπου εκτελούνται σήμερα εργασίες

είναι:

έργο

προϋπολογισμού

περίπου

90

εκατ.

ευρώ,

στην

1. Τμήμα Δερβένι – Α/Κ Λαχανά μήκους 30 χλμ. και προϋπολογισμού

76 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Η αρτηρία του τμήματος παραδόθηκε σε

κυκλοφορία το 2009 πλην ενός τμήματος 1.250 μέτρων στην περιοχή Α/

2

Κ Λαχανά. Η ολοκλήρωση του Α/Κ Λαχανά προβλέπεται για τον Ιούλιο

2011.

2. Τμήμα Στρυμονικό – Λευκώνας - Α/Κ Χριστού μήκους 22 χλμ. και

προϋπολογισμού 96 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Στο τμήμα αυτό οι εργασίες

είχαν διακοπεί από τον Ιούλιο του 2009 και η Εγνατία Οδός Α.Ε.

προχώρησε στην οριστική έκπτωση της αναδόχου εταιρίας.

Για

την

αποπεράτωση

του

έργου

προγραμματίζεται

η

δημοπράτηση, εντός του Ιουλίου, μιας εργολαβίας η οποία θα

περιλαμβάνει και άλλες εργασίες ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα

συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) περίπου.

3. Τμήμα Σιδηρόκαστρο (Κάτω Αμπέλα)- Α/Κ Πετριτσίου μήκους 9 χλμ.

και προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Οι εργασίες είχαν διακοπεί

τον Ιούλιο του 2009.

Μετά από ενέργειες της Εγνατία Οδός Α.Ε. ο ανάδοχος

προχώρησε στην ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών σε μήκος 2,5

χλμ. μονού κλάδου. Εφόσον συνεχισθεί η κινητοποίηση του αναδόχου,

είναι εφικτή η ολοκλήρωση της αρτηρίας μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011.

Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε σε περίπτωση που

οι προσπάθειες για ολοκλήρωση του Α/Κ Λαχανά και του τμήματος

Σιδηροκάστρου (Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου) δεν τελεσφορήσουν από τις

υφιστάμενες εργολαβίες, οι σχετικές εργασίες να εκτελεσθούν στο πλαίσιο

της προγραμματιζόμενης δημοπράτησης του τμήματος «Στρυμονικό –

Λευκώνας - Α/Κ Χριστού».

Όσον αφορά στον οδικό άξονα «Σέρρες-Αμφίπολη», είναι ενταγμένος

στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει προϋπολογισμό

38.591.200 ευρώ. Το έργο εποπτεύεται από την Διεύθυνση Δημοσίων

Έργων της Περιφέρειας, δημοπρατήθηκε στις 15-7-2010 και προβλέπεται να

ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια περίπου.

Τέλος, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης μελετάται

επίσης και ο οδικός άξονας από το Πετρίτσι μέχρι όρια του νομού Σερρών

3

με το νομό Κιλκίς. Η μελέτη έχει κόστος 2 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό είναι

ζωτικής σημασίας και η συνέχισή του προς τη Δοϊράνη και το Κιλκίς είναι εξίσου

σημαντική».

 

Αγαπητοί φίλοι της "Αμυμώνης - Θεσσαλονίκης", ύστερα από το 1ο φεστιβάλ "Αμυμώνη & Φίλοι" που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Σύλλογός μας έρχεται να σας προτείνει ένα διήμερο ξενοιασιάς και διασκέδασης για παιδιά και όσους νιώθουν ακόμη παιδιά.
Πρόκειται για ένα διήμερο, υπαίθριο παιδικό πάρτι που θα γίνει στις 14- 15 Μαΐου, στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Pimp My Kid 2011» με την υποστήριξη πολλών εθελοντών και της Αντιδημαρχίας Νεότητας, Αθλητισμού και Εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι εθελοντές και οι εθελόντριες που σχεδίασαν και ετοιμάζουν με προσοχή τη μεγάλη αυτή γιορτή, δανείστηκαν την έκφραση της αγγλικής αργκό "pimp my day" που σημαίνει "φτιάξε μου τη μέρα", την τροποποίησαν θέλοντας να δείξουν ότι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, και δημιούργησαν το "Pimp my Kid". Όποιος βρεθεί στο πάρτι, θα νιώσει με κάθε λεπτομέρεια τι σημαίνει «Pimp My Kid 2011».
Οι εκδηλώσεις γίνονται σε ανοικτό χώρο, προσβάσιμο και από συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Με τη συμμετοχή των παρεβρισκομένων σε ορισμένες δραστηριότητες, θα προτείνεται, αντί εισιτηρίου, μια συμβολική οικονομική ενίσχυση των σκοπών της "Αμυμώνης-Θεσσαλονίκης" και κυρίως της ανέγερσης του Κέντρου Εκπαίδευσης ατόμων με τύφλωση & πρόσθετες αναπηρίες.
Στην ιστοσελίδα www.pimpmykid.gr και στο facebook στη διεύθυνση http://www.facebook.com/#!/pimpmykid μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, το πρόγραμμα του διημέρου, τους υποστηρικτές και χορηγούς της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δηλώσετε ενεργό συμμετοχή ως εθελοντές (κλικ στο "γίνε κι εσύ εθελοντής").
Επειδή για ένα τόσο μεγάλο πάρτι χρειαζόμαστε πολλούς εθελοντές, συμπληρώστε την online φόρμα εθελοντών και νιώσε την χαρά της προσφοράς!
Σας περιμένουμε για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.

 

ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΎΠΟΥ ΠΑΣΟΚ
Τύπος / Θέματα Επικαιρότητας – Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Γ. Παπανδρέου: Σήμερα αποφασίζουμε και προχωράμε μπροστά

Κλείδωσε τον οδικό χάρτη, ξεκλείδωσε τον ανασχηματισμό ο πρωθυπουργός.
Με εφτά τετ α τετ και μία τρίωρη συνεδρίαση του άτυπου υπουργικού ο Γ.
Παπανδρέου πήρε χθες την ομόφωνη απόφαση των βασικών στελεχών του επί του
μεσοπρόθεσμου και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
«Έχει γίνει πολλή και συστηματική διαβούλευση για τον οδικό χάρτη. Σήμερα
αποφασίζουμε και πάμε μπροστά», τόνισε στην αρχή της συνεδρίασης, «πήραμε
τις αποφάσεις ομόφωνα, με καθαρή πορεία θα πετύχουμε στους στόχους μας»,
είπε στο τέλος.
Από την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός είχε καταστήσει σαφές πως περιθώρια
διαπραγματεύσεων και διαφοροποιήσεων δεν υπάρχουν. Με µια οµιλία που δεν
άφηνε πολλά περιθώρια για παρερµηνείες και αµφισβητήσεις, ο Πρωθυπουργός
κάλεσε τους υπουργούς να σταµατήσουν τις δηµόσιες διαφοροποιήσεις για
θέµατα που µπορεί να τραυµατίσουν την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση.
Ο κ. Παπανδρέου επέστησε την προσοχή των υπουργών στον τρόπο που
λειτουργούν µεταξύ τους, επαναλαµβάνοντας για πολλοστή φορά ότι δεν διοικούν
φέουδα, αλλά υπουργεία στα οποία καλούνται να υλοποιήσουν συγκεκριµένες
πολιτικές της κυβέρνησης. «Όλοι πρέπει να συστρατευθούµε στην κοινή
προσπάθεια, δεν συγχωρούνται διαφοροποιήσεις και προσωπικές προσεγγίσεις»,
φέρεται να είπε ο κ. Παπανδρέου και σηµείωσε ότι από την κοινή προσπάθεια θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό η επιτυχία του Εθνικού Σχεδίου για διέξοδο της
χώρας από την κρίση.
Διεμήνυσε στα στελέχη του ότι «το μήνυμα το υπηρετούμε με πράξεις, που είναι
απαραίτητες για να περάσει στην ΕΕ και διεθνώς» και μίλησε για «σταθερή πορεία η
οποία εγγυάται την αξιοπιστία και την ισχύ μας στην ΕΕ».
«Παρά τις δυσκολίες είμαστε ακόμη πιο αποφασισμένοι να κερδίσουμε το μέλλον
με το κεφάλι ψηλά», είπε χαρακτηριστικά.
Εμφανίστηκε αποφασισμένος να φθάσει την υπόθεση του ντιλ με τους δανειστές
μας μέχρι το τέλος. Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισε το θέμα των εκλογών, της
αναδιάρθρωσης και της επιστροφής στη δραχμή. Η τελευταία αποστροφή του,
όμως, στη δευτερολογία του, «ο ανασχηματισμός δεν είναι στις προθέσεις μου,
αλλά είναι στη διακριτική μου ευχέρεια», αναζωπύρωσε τις σχετικές φήμες.
Ο Γ. Παπανδρέου υπογράμμισε και την ανάγκη συμπαράστασης των υπόλοιπων
πολιτικών δυνάμεων, σημείο στο οποίο παρενέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
λέγοντας ότι «χρειάζεται πανεθνική συστράτευση».

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Μίνι fast track στην ίδρυση επιχειρήσεων

Μίνι fast track για τις διαδικασίες αδειοδότησης των µεταποιητικών
επιχειρήσεων και των τεχνικών επαγγελµάτων, που υπόσχεται τη δραστική µείωση
της γραφειοκρατίας, προβλέπει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που κατατέθηκε στη Βουλή.

2

Το νοµοσχέδιο προβλέπει σηµαντικό περιορισµό των αδειών που απαιτούνται για
16 τεχνικά επαγγέλµατα και, πλέον, ο συνολικός αριθµός των αδειών που απαιτείται
είναι 48, από 214 σήµερα.
Στο ίδιο νοµοσχέδιο προβλέπεται επίσης ρύθµιση η οποία δίνει τη δυνατότητα
δηµιουργίας εξειδικευµένων φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης µε ταυτόχρονη
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησής τους σε µόλις έναν - δύο µήνες.
Με πιο απλές διαδικασίες και µε ευελιξία σε κάθε νοµό θα µπορούν επίσης να
δηµιουργούνται επιχειρηµατικά πάρκα, ενώ διευρύνεται το φάσµα των κατηγοριών
των επιχειρήσεων που µπορούν να εγκατασταθούν στα πάρκα.
Επιπλέον, µέσα σε 60 ηµέρες – αντί για τρία χρόνια σήµερα – θα εγκρίνονται οι
περιβαλλοντικοί όροι για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ αµέσως θα αρχίζει η
λειτουργία τους και οι έλεγχοι των δικαιολογητικών θα γίνονται εκ των υστέρων.
Τώρα οι περιβαλλοντικοί όροι θα ενσωµατώνονται στην άδεια εγκατάστασης.
Επιπλέον, στον νόµο προβλέπεται ρητά πως αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 60
ηµερών και δεν έχει αποφανθεί η διοίκηση για τη µελέτη των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, θα θεωρείται θετική η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών
όρων.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

Αύξηση 23,6% παρουσίασαν οι εξαγωγές το Μάρτιο

Σημαντική αύξηση των εξαγωγών με έμφαση στα πετρελαιοδή, και μείωση των
εισαγωγών, παρουσιάζεται για το μήνα Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το μήνα
Μάρτιο 2011 ανήλθε στο ποσό του 1,756 δις ευρώ έναντι 1,420 δις ευρώ κατά τον
ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 23,6%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοδή, κατά το μήνα Μάρτιο
2011 ανήλθε στο ποσό των 2,985 δις ευρώ έναντι 3,985 δις ευρώ κατά τον ίδιο
μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 25,1%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοδή, κατά το μήνα Μάρτιο
2011 ανήλθε στο ποσό των 1,311 δις ευρώ ‘εναντι 1,304 δις ευρώ κατά τον ίδιο
μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 0,5%.
Αντίθετα η εικόνα διαφοροποιείται χωρίς τα πετρελαιοειδή, ειδικά προς τις
τρίτες χώρες που όπως φαίνεται πηγαίνουν τα προϊόντα πετρελαίου.
Συγκεκριμένα χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες
εμφανίζονται το Μάρτιο μειωμένες κατά 18%, ενώ αντίθετα προς τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυξημένες κατά 10,4%.

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Επιμέλεια:
Βαφειάδου Νατάσσα- Βλαχάκη Δήμητρα – Καλογήρου Δήμητρα

 


Νικη στο Βολο για τον ΠΑΟΚ και ολα ανατρεπονται με αισιοδοξο τροπο.

 


Παραπονα απο τα μελη εθνικου συμβουλιου του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονικης

Περισσότερα...

 


Περνουν παραταση μεχρι τα τελη του χρονου με αποφαση του Γραμματεα του ΠΑΣΟΚ

Περισσότερα...

 


Περιπου 8.350.000ευρω αποτελουν σημερα τις υποχρεωσεις του Δημου Παυλου Μελα που προκειται να κριθουν μεσω δικαστικης οδου.

 


Μεχρι τον Ιουνιο οι συμβασεις για το Δημο Παυλου Μελα. Σε Θεματα λετουργιας του Δημου. Απο κει και μετεπειτα προκεται να γινουν οι νεοι διαγωνισμοι και να προκυψουν οι νεες συμβασεις. Για θεματα ασφαλισης των οχηματων, διαφημιστικες δαπανες, συστηματων ασφαλειας στα κτηρια κ.ο.κ.

 


Διαυγεια με το προγραμμα αυτο η Κυβερνηση θετει προδιαγραφες διαφανειας, ισονομιας και ισοπολιτειας.

 


Ψηφιστικε το προγραμμα κατασκηνωσεων του Παυλου Μελα Θεσσαλονικης για το 2011 οπου περιπου σε 10 ημερες μπορουν οι ενδιαφερομενοι γονεις να καταθετουν τις αιτησεις στις κοινωνικες υπηρεσιες του Δημου. Το κοστος ειναι 90ευρω για τα παιδια και δωρεαν για τα ατομα με αναπηριες.

 


Δημοπρατουνται 4 αναψυκτηρια απο το Δημο Παυλου Μελα Θεσσαλονικης το επομενο διαστημα με το Ψηφισθεν Θεμα 24 του Δημοτικου Συμβουλιου στις 9 Μαιου.

 


Συναντησεις του Δημαρχου Παυλου Μελα Θεσσαλονικης Διαμαντη Παπαδοπουλου με την Εγνατια ΑΕ για την προωθηση οδικων εργων και κομβων που αφορουν τις περιοχες της Δυτικης Θεσσαλονικης σε συνεργασια με τον Υπουργο Γιαννη Μαγκριωτη.

 


Εκδηλωσεις τη Κυριακη 15/5 μνημης για τη Γενοκτονια απο το Συλλογο "Υψηλαντη" στην εκκλησια του Προφητη Ηλια και καταθεση στεφανων στο παρκο Ελευθεριας οπως το ιδιο και στον Αγ.Παντελεημονα στη Πολιχνη.

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα